Historie

Interní ambulance ELIA medical s.r.o. patří mezi nejstarší kardiologická pracoviště v České republice. Původně se jednalo o „ angiologickou laboratoř“ vedenou prof. MUDr. Zdeňkem Reinišem DrSc., žákem prof. MUDr Bohumila Prusíka z IV. interní kliniky 1. LF UK a VFN v Praze. Vedením laboratoře byla pověřena mladá asistentka MUDr. Jana Tišerová. Společně s týmem externích konzultantů (doc. MUDr. Václav Bazika, CSc., MUDr. Jan Měšťan, MUDr. Eva Stuchlíková, CSc., MUDr. Jana Tišerová, Ing. Karel Marčan) byl zaveden v roce 1972 v AZNP Mladá Boleslav registr srdečních infarktů. Tento registr se stal díky pregnantně definované statistické struktuře cenným studijním materiálem pro světový výzkum kardiovaskulárního rizika.

V souvislosti s celosvětovým trendem „sebepoznávání“ ve smyslu zdravých a nezdravých faktorů prostředí se ocitl program výzkumu složek kardiovaskulárního rizika v centru mezinárodního výzkumu. Po dvou ročních výzkumných stážích v r. 1978 a 1984 na Harvardské Universitě v Bostonu si domů kromě brilantní angličtiny přivezla MUDr. Jana Tišerová i certifikát k provádění UZ vyšetření srdce. Stala se tak prvním oficiálně akreditovaným lékařem pro dnes zcela běžnou vyšetřovací metodu.

Až privatizace v r. 1993 ukončila výzkumnou etapu angiologické laboratoře a otevřela novou etapu interní ambulance s kardiologickým zaměřením. V prioritách tak výzkum nahradila diagnostika a léčba kardiovaskulárních chorob. Diagnostické metody obohatila další sofistikovaná vyšetření, jako jsou EKG holter, tlakové 24 hodinnové monitorování krevního tlaku, zátěžová ergometrie, dvojrozměrný ultrazvuk, Dopplerovské vyšetření cév a srdce, moderní biochemická laboratoř.

Dnes patří ordinace MUDr. Jany Tišerové (12. 12. 1942 – 4. 7. 2012) k moderním specializovaným zdravotnickým zařízením, která naplňují očekávání i náročných pacientů. Péče se i nadále odehrává v prostorách s ultramoderními technologiemi, kterým by asi stále více slušel původní název „laboratoř“ než ordinace. Samozřejmosti z průkopnické doby se staly součástí dnešních manuálů ordinace a jejích priorit.

Ordinace Kosmonosy

IMG_2946IMG_2935IMG_2937IMG_2941IMG_2942IMG_2944IMG_2945IMG_2951

Poliklinika ŠKODA

045f618bf016e27d8516998c646cc4ab_max_900x75058a74870e2c0583ff21b1cfd3b8b0692_max_900x750550a28c7a08cac52c8f58fdfac17283b_max_900x750565692cb90aa464ab164618f25cbf000_max_900x7508438725a4f7746392a2232212c86a7b3_max_900x750a4f66e117f71fddae305e7fe118bf04f_max_900x750cb688b78747b649f766a128d84e29bc4_max_900x750e4d85e276ec4a3968620fbc73e6f6a06_max_900x750

Napište nám

Chcete se k nám objednat nebo máte dotaz na našeho lékaře? Napište nám a my vás budeme brzy kontaktovat.

Odeslat