Vyšetření

Úvodní stránka > Vyšetření

Ultrazvuk cév

Neinvazivní vyšetření míry postižení tepen procesem aterosklerózy. Výstupy tohoto vyšetření jsou v morfologickém slova smyslu a v grafické podobě. Při morfologickém popisu jsme schopni popsat rozměr cévy na průřezu, popsat její průběh i vazbu k ostatním anatomickým strukturám. Pomocí barevných filtrů a inteligentního software jsme schopni rozeznat žilní a tepennou povahu prouděni krve uvnitř cévy, stejně tak i laminární typ proudění krve a jeho patologickou turbulentní variantu.

Grafická část přístroje umožňuje exaktně popsat pomocí speciálního programu rychlost proudící krve a tak nepřímým způsobem detekovat anomálie v blízkém okolí.

Napište nám

Ultrazvuk cév
Ultrazvuk srdce

Ultrazvuk srdce

Neinvazivní vyšetření se provádí k posouzení dynamiky různých patologických stavů srdce a stejně tak k jejich primárnímu záchytu.

Před vlastním vyšetřením není nutná speciální příprava, provádí se pomocí speciální sondy, která generuje a současně přijímá ultrazvukový signál. Obezita zhoršuje kvalitu vstupního i výstupního UZ signálu a v některých případech je lékař omezen ve schopnosti detailně nález interpretovat.

Pro dosažení optimální funkce přístroje je nutné aplikovat na pokožku nad vyšetřovanou oblastí na hrudníku speciální UZ gel. Tento gel je bezbarvý, na konci vyšetření se z povrchu těla odstraňuje suchou buničitou vatou. Na jednobarevném prádle může zanechat diskrétní „ mapy“, které lze spolehlivě odstranit standardním vypráním.

Napište nám

Zátěžová ergometrie

Toto vyšetření spočívá v průběžné analýze EKG signálu během fyzické zátěže. Je zcela běžné, že i závažně nemocní lidé s ischemickou chorobou srdeční mají normální EKG křivku, pokud jsou v klidovém stavu. Během zátěže na „běhátku“ či „bicyklu“ je však vysoce pravděpodobné, že lékař zachytí na EKG křivce změny typické pro toto onemocnění.

Zatím nenahraditelné je toto vyšetření u posuzování zdravotní způsobilosti u sportovců, pracovníků v pozici s velkou fyzickou zátěží (kategorie rizika 3,4) a záchranářů. V případě ischemické choroby srdeční při závažném podezření preferujeme přímý průkaz postižení srdečních cév katetrizační cestou – takzvanou koronarografií.

Napište nám

Zátěžová ergometrie
EKG holter

EKG holter

Neinvazivní 24 h vyšetření, které je zaměřeno na nepravidelnosti srdečního rytmu (arytmie). Nejčastějším důvodem k vyšetření jsou stavy spojené s krátkodobou ztrátou vědomí či stavy s pocitem „na omdlení“. Pomocí EKG holteru rovněž „ladíme“ optimální dávkování některých léků, či rozhodujeme o nutnosti zavedení kardiostimulátoru.

Napište nám

TK holter

Neinvazivní vyšetření, zaměřené na 24 hodinové monitorování krevního tlaku. Hodnoty krevního tlaku z manžety umístěné na jedné z paží jsou chronologicky evidované v malém přístroji, který nosí pacient u sebe. Analýzou ověřujeme adekvátnost léčby hypertenze. Touto metodou se nám daří odhalovat pacienty s tak zvaným „Syndromem bílého pláště“.

Napište nám

TK holter
Laboratorní vyšetření

Laboratorní vyšetření

Odběry krve na zjištění možných kardiovaskulárních rizik, kontroly nastavené léčby.

Napište nám

Ordinace Kosmonosy

IMG_2946IMG_2935IMG_2937IMG_2941IMG_2942IMG_2944IMG_2945IMG_2951

Poliklinika ŠKODA

045f618bf016e27d8516998c646cc4ab_max_900x75058a74870e2c0583ff21b1cfd3b8b0692_max_900x750550a28c7a08cac52c8f58fdfac17283b_max_900x750565692cb90aa464ab164618f25cbf000_max_900x7508438725a4f7746392a2232212c86a7b3_max_900x750a4f66e117f71fddae305e7fe118bf04f_max_900x750cb688b78747b649f766a128d84e29bc4_max_900x750e4d85e276ec4a3968620fbc73e6f6a06_max_900x750

Napište nám

Chcete se k nám objednat nebo máte dotaz na našeho lékaře? Napište nám a my vás budeme brzy kontaktovat.

Odeslat