Poradna

Arytmologická laboratoř

Vedoucí lékař MUDr. Jan Štros

V této poradně se zabýváme všemi nepravidelnostmi srdečního rytmu. Některé se nám daří identifikovat již z EKG vyšetření, jiné arytmie odhalíme až na základě „nahrávání“ srdeční akce po dobu jednoho či více dnů (EKG Holter).

Napište nám

Arytmologická laboratoř
Preventivní kardiologie, zátěžová ergometrie

Preventivní kardiologie, zátěžová ergometrie

Vedoucí lékař MUDr. Katarína Hladká
Sekundární lékař MUDr. Miroslav Douša

Zde průběžně sledujeme v rámci primární i sekundární prevence naše pacienty. Jedná se o pacienty, kteří vyžadují průběžné sledování. V naší databázi je přes 10 000 evidovaných „kmenových“ pacientů. Navštěvují nás minimálně 1x za 2 roky, někteří potom i 4x ročně.

Pokud dojde k zásadnímu zhoršení zdravotního stavu, je další postup léčby konzultován napříč všemi odbornostmi našeho zařízení. V případě nutnosti převezmou péči v rámci hospitalizace lékaři s hlavním úvazkem v nemocnici (viz O nás) Tato poradna úzce spolupracuje i se spádovými obvodními lékaři.

Napište nám

Poradna pro Ischemickou chorobu srdeční

Vedoucí lékař MUDr. Jiří Widimský

V této poradně soustřeďujeme pacienty, u kterých předpokládáme nutnost chirurgického zákroku či intervenci invazivního kardiologa (katetrizaci). Rovněž sem docházejí pacienti na kontroly po zmíněných zákrocích na klinických pracovištích. MUDr. Widimský tato vyšetření provádí na koronarografickém pracovišti Krajské nemocnice v Liberci.

Napište nám

Poradna pro Ischemickou chorobu srdeční
Poradna pro srdeční vady, kardiomyopatie a srdeční selhání

Poradna pro srdeční vady, kardiomyopatie a srdeční selhání

Vedoucí lékař MUDr. Daniel Baran

Pacienti v této kategorii vyžadují pravidelnou komplexní kardiologickou péči alespoň 1x za rok. Kromě kardiovaskulárního stavu jsou posuzovány i ostatní orgánové systémy – především plicní a ledvinné funkce. Odběry krve před vlastní kontrolou jsou důležitou součástí vyšetření.

Napište nám

Cévní poradna

Vedoucí lékař MUDr. Katarína Hladká

Zde provádíme UZ vyšetření velkých cév, periferních cév dolních končetin a krku (karotid). Předmětem naší práce v této poradně je záchyt a sledování pacientů s postižením velkých cév. Při postižení hlavních tepen na krku jsou pacienti ohroženi jejich náhlým uzávěrem, který může vést k mozkové mrtvici. V případě závažného nálezu je tento konzultován s cévním chirurgem a neurologem.

Závažné postižení tepen dolních končen se nejčastěji projevuje tzv. klaudikačními křečemi při chůzi. Ty se objevují většinou pravidelně po určité vzdálenosti, kterou označujeme jako „klaudikační interval“. V pokročilých stádiích, které ohrožují vitalitu končetiny, je nutný chirurgický zákrok.

Napište nám

Cévní poradna
Lipidologická a metabolická poradna

Lipidologická a metabolická poradna

Vedoucí lékař MUDr. Miroslav Douša, hlavní kmenový zaměstnanec.

  • Odborná způsobilost v oboru interna
  • Pověřen mezioborovou komunikací v rámci jednotlivých odborných kapitol zařízení
  • Licence na UZ vyšetření břicha
  • Mimo kardiologické disciplíny odborný konzultant pro Diabetes a Dyslipidemie

Napište nám

CHIRURGIE - M-Gate klinika

Kardiologické ambulantní zařízení ELIA medical s.r.o. je organizačně i provozně propojeno prostřednictvím jednatelů a společníků s pardubickou M-Gate klinikou, která je zaměřena na jednodenní chirurgii a všeobecné lékařství. Toto zařízení poskytuje exkluzivitu především v chirurgické léčbě varixů a odstraňování kožních převisů horních víček (blefaroplastika).

Navštívit kliniku

medical-gate

Ordinace Kosmonosy

IMG_2946IMG_2935IMG_2937IMG_2941IMG_2942IMG_2944IMG_2945IMG_2951

Poliklinika ŠKODA

045f618bf016e27d8516998c646cc4ab_max_900x75058a74870e2c0583ff21b1cfd3b8b0692_max_900x750550a28c7a08cac52c8f58fdfac17283b_max_900x750565692cb90aa464ab164618f25cbf000_max_900x7508438725a4f7746392a2232212c86a7b3_max_900x750a4f66e117f71fddae305e7fe118bf04f_max_900x750cb688b78747b649f766a128d84e29bc4_max_900x750e4d85e276ec4a3968620fbc73e6f6a06_max_900x750

Napište nám

Chcete se k nám objednat nebo máte dotaz na našeho lékaře? Napište nám a my vás budeme brzy kontaktovat.

Odeslat